• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

مديريت

14,800 تومان

1 ساعت فیلم آموزشی بر روی DVD

15,500 تومان

حتی اگر در بدترین وضعیت مالی هستید این محصول معجزه گر را تهیه کنید!

29,000 تومان

چکیده کتاب کـسب و کار (جلد 1،3،4 )محتویات محصول: 3 CD

9,800 تومان

13 اشتباه بازاریابی شرکت ها. یک ساعت دوره صوتی (بر روی یک سی دی) مدرس: ژان بقوسیان

14,800 تومان

بازاریابی با ایمیل . مدرس دوره: ژان بقوسیان،بهروز نوعی پورطول دوره 2 ساعت (بر روی یک CD)

15,500 تومان

بودجه کافی برای بازاریابی ندارید؟ بهترین محصول آموزشی برای مدیران!