• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

مديريت واقتصاد

32,000 تومان

نوشته:غزاله طایفه محمودی-محسن ایلچی،ناشر:چالش؛دایره المعارف کاربردی خبرنگاران حوزه انرژی

60,000 تومان

مرجعی جهت برنامه ریزی برنامه های دراز مدت هر شخص در طول زندگی