• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

موفقیت

24,000 تومان

نوشته:رابرت کیوساکی،ناشر: آوین،ترجمه:ناهید سپهرپور؛ثروتمندان در چه زمینه هایی سرمایه گذاری می کنند

12,500 تومان

نوشته:کیم کیوساکی،ناشر:معیار اندیشه،ترجمه:داوود نعمت اللهی؛اسرار ثروتمندی و موفقیت زنان پولدار

24,000 تومان

نوشته : رابرت کیوساکی، ناشر : آوین، ترجمه : مامک بهادر زاده ؛ رازهای کـسب ثروت از زبان رابرت کیوساک

24,000 تومان

نوشته : جیم کالینز، ناشر : آوین، ترجمه : ناهید سپهرپور؛ چرا برخی شرکت ها جهش می کنند و برخی دیگر خیر