• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

بازاریابی

10,500 تومان

نوشته:مارک یارنل،ناشر:پردیس دانش،ترجمه:پرستو شرکتی-فرشید قهرمانی؛بازازیابی شبکه ای راهی برای ساختن

7,000 تومان

نوشته:برایان کلمر،ناشر:پردیس دانش،ترجمه:فرشید قهرمانی؛ 52 درس کاربردی در رهبری و ارتقای شخصیت

15,000 تومان

نوشته : رندی گیج ،ناشر : پردیس دانش ،ترجمه : فرشید قهرمانی ؛ اصول رسیدن به کامیابی در زندگی و کار

12,000 تومان

نوشته : برایان کلمر،ناشر : پردیس دانش،ترجمه : فرشید قهرمانی؛راه و رسم زندگی برای دستیابی به موفقیت

20,000 تومان

نوشته:مارک و رنه رید یارنل،ناشر:پردیس دانش،ترجمه:مسعود عوض خانی-پرستو شوکتی؛اولین سال در بازاریابی

24,000 تومان

نوشته : رابرت کیوساکی-شارون.ال.لچتر،ناشر : آوین،ترجمه : ناهید سپهرپور؛ کلید کـسب ثروت هنگفت در جوانی

36,000 تومان

نوشته:فرانک جی.بینگهام-راجر گومز-پاتریشیانالز،ناشر:مبلغان،ترجمه:مجید نوریان،اصول و شیوه بازاریابی